شورای شهر رامشیز

خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر رامشیر گفت: اعضای شورای شهر رامشیر در حال رایزنی برای انتخاب شهردار هستند و نتیجه آن تا هفته آینده اعلام می‌شود. رحیم قیم اظهار کرد: شورای اسلامی شهر توانمندی‌های زیادی دارد و از نظر قانونی نیز اختیارات زیادی برای آن در نظر گرفته شده است و باید از این توانمندی قانونی برای رفع مشکلات مردم…