شورای شهرستان آغاجاری

37
خورنا: رئیس و اعضای شورای شهرستان آغاجاری انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری طی جلسه ای در فرمانداری شهرستان آغاجاری اعضای هئیت رئیسه شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند . این جلسه با حضور…