شورای شهرستان آغاجاری

خورنا: رئیس و اعضای شورای شهرستان آغاجاری انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری طی جلسه ای در فرمانداری شهرستان آغاجاری اعضای هئیت رئیسه شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند . این جلسه با حضور رضا رضایی فاضل فرماندار شهرستان آغاجاری و اعضای شورای های شهر و روستاها و مسئولین مربوطه صورت گرفت پس از…