شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون

خورنا: طرح آبرسانی غدیر از وعده های سفر ریاست جمهوری به خوزستان، در شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون مورد ارزیابی قرار گرفت و سازمان آب و برق خوزستان مدعی ارتقای دو برابری کیفیت آب با اجرای این طرح شد. به گزارش خبرنگار مهر، طرح غدیر قرار بود برای آبرسانی به 12 شهر و یک هزار و 600 روستای…