شورای اسلامی شهر

37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: شهردار شوشتر باید گزینه‌ای بومی باشد و حضورش در سطح شهر باعث شناخت مشکلات و تنگناهای شهرداری ‌شود. محمد حافظی اظهار کرد: شهردار شوشتر باید از نیروهای پرتلاش و متخصص بومی انتخاب شود…