شورای اسلامی شهر خرمشهر

خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر گفت: 10 گزینه شهرداری خرمشهر مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت دو گزینه محمدلویمی و اقبال محمدیان بیشترین رای اعضای شورا را از آن خود کردند. سید جواد ادریس‌پور اظهار کرد: در جلسات گذشته شورای شهر هفت گزینه برای تصدی سمت شهرداری خرمشهر مورد بررسی قرار گرفتند. وی افزود: این افراد شامل آقایان شاکری،…