شورای اسلامی شهر اندیمشک

خورنا: یک عضو شورای اسلامی شهر اندیمشک گفت: نیروی مازاد بر نیاز ، شهرداری اندیمشک را با مشکل جدی مواجه کرده است. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ˈصدیقه میریˈ در نشست هم اندیشی با نخبگان این شهرستان در پاسخ به برخی انتقادات به شهرداری گفت:از سال 86…