شورای اسلامی استان

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر بندرماهشهر بعنوان نماینده شورای شهرستان در شورای  استان خوزستان انتخاب گردید. سعید حیاتی عضو و رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی بندرماهشهر با کسب رأی از 5 رأی حائز اکثریت  آراء از سوی اعضاء شورای شهرستان انتخاب گردید. شورای اسلامی شهرستان بندرماهشهر متشکل از اعضاء شورای…