شوراي نگهبان

37
خورنا: طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافي، براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود، امروز در…