شوراهای خوزستان

خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر گفت: در سفر دولت به استان خوزستان شوراهای اسلامی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفتند. نافع آلبوغبیش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در ماهشهر، با اشاره به سفر اخیر دولت تدبیر و امید به استان خوزستان، اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا برآمده از مردم و منتخب…