شهید کلانتری

سرپرست حوزه خبری خورنا در اندیمشک خواستار شد

خورنا : محمدامین جمشیدی – سرپرست حوزه ی خبر گزاری خورنا در شهرستان اندیمشک در مطلبی ضمن بیان ضروریت ثبت چهار اذر در تقویم ملی و توجه به رویدادهای پر حماسه ی دوران دفاع مقدس خواستار توجه مطلوب به یادمان های فراموش شده ی هشت سال دفاع مقدس در شهرستان اندیمشک در جهت انتقال ارزش ها به نسل…

گرد فراموشی بر پیکر شهید کلانتری

خورنا : خوزستان پر مهر سرشار از افسانه و مقاومت است … اروند و دوکوهه و شلمچه تنها بخشی از تاریخ با شکوه این دیار است … اما حکایت یادمان شهید کلانتری اندیمشک حکایتی است از گذر زمان … از فراموشی یادمان مردان بی ادعا…. حکایت یادمان مظلومیت اندیمشک پس از آغار جنگ تحمیلی هشت ساله و همجواری استان خوزستان با…