شهید کتابدار شهرستان اندیمشک

خورنا – به گزارش‌خبرنگار ایلنا از اندیمشک، در دوازدهمین‌سالروز تأسیس نهاد‌ کتابخانه‌های‌عمومی و همزمان با روز درختکاری، یک اصله نهال با حضور کتابداران و برخی از اعضاء کتابخانه در محوطه اداره کتابخانه های عمومی اندیمشک کاشته شد. مسلم میرزاوند رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی اندیمشک، در سخنانی اظهار داشت: حفظ و نگهداری منابع طبیعی از مسئولیت‌های همه افراد جامعه است و…