شهید نعمت اله موسوی و محمد فرحانی

خورنا -هم زمان با آغاز هفته دولت مهندس فرج اللهی فرماندار شادگان به همراه جمعی از مدیران شهرستان از پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور این شهرستان بازدید کرد و در جریان میزان پیشرفت پروژه ها و موانع ومشکلات موجود قرار گرفتند. هم چنین بهروز فرج اللهی فرماندار شهرستان شادگان با صدور پیامی فرا…