شهید حسینعلی پور اسحاق

خورنا : شهید حسینعلی پور اسحاق از رزمندگان شهرستان هزار شهید اندیمشک   که در تاریخ  اول مهر سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت در شهرستان  اندیشمک دیده به جهان گشود و در بیت و…