شهید حسینعلی پور اسحاق

خورنا : شهید حسینعلی پور اسحاق از رزمندگان شهرستان هزار شهید اندیمشک   که در تاریخ  اول مهر سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت در شهرستان  اندیشمک دیده به جهان گشود و در بیت و یکم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و شصت  و در  عملیات طریق القدس روح ملکوتی خود را ارزانی  اسمان…