شهید بهشتی

خورنا – ایرج حمیدی‌فر در نشست خبری با خبرنگاران با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ یار باوفایش اظهار کرد: شهید بهشتی شخصیتی علمی، با تقوا و دارای مدیرت سازماندهی و کارگزاری دقیق بود. وی افزود: این شهید بزرگوار که براساس فرمایش حضرت امام(ره) شخصیتی مظلوم بود که منشأ خدمات فراوانی برای نظام…