شهزداری رامهرمز

37
خورنا: سخنگوی شورای اسلامی شهر رامهرمز گفت: شهردار جدید این شهر تا مهرماه معرفی و انتخاب می‌شود. محمد کریم دانشمند اظهار کرد: مردم به تکلیف خود عمل کردند و حماسه‌ای سیاسی آفریدند و حال منتظر حماسه اقتصادی مسئولان و شوراها…