شهر قلعه خواجه

خورنا: مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: از زمین‌لرزه‌های روز گذشته و بامداد امروز هیچ خسارتی در شهر قلعه‌خواجه گزارش نشده است. محمدرضا آملازاده اظهار داشت: بر اساس آخرین تماس‌های حاصل شده با شهر قلعه‌خواجه هیچ خسارتی از زمین‌لرزه‌های شب گذشته و صبح امروز گزارش نشده است. وی با اشاره به این‌که زمین‌لرزه‌ها در این شهر بسیار خفیف بوده‌اند، گفت: بیشترین زمین‌لرزه…