شهر شوشتر

خورنا: شهردار شوشتر از آغاز نامگذاری خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر شوشتر خبر داد و گفت: خروجی تشکیل شورای نامگذاری نصب تابلوهای استاندارد نامگذاری خیابان‌ها و میادین است. آرش دُر اظهار کرد: شورای نامگذاری شوشتر در فعالیت گسترده‌ای خیابان‌ها و کوچه‌های بی‌نام شهر را نامگذاری کرده و تابلوهای این خیابان‌ها در حال نصب است. وی اضافه کرد: تابلوهای نامگذاری میادین در…
خورنا: عصر امروز با حضور مدیر عامل انجمن مسکن‌ساز ایران 20 واحد مسکونی محرومان در این شهرستان افتتاح شد. محمود جلودار عصر امروز در مراسم افتتاح 20 واحد مسکونی محرومان در شهرستان شوشتر و در جمع مسئولان شهری اظهار کرد: این 20 واحد برای محرومان و نیازمندان ساخته شده است. وی با اشاره به اینکه مسکن خیرین بسیار با اهمیت است،…
خورنا: بار دیگر شهر شوشتر را به دلیل آتش زدن بقایای مزارع برداشت شده گندم دود و دوده فراگرفت. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، آتش زدن مزارع گندم پس از برداشت به رسمی نامبارک و خطرناک تبدیل شده است که همه ساله در این فصل خسارت‌هایی را برای شهر شوشتر در بردارد.