شهر شوشتر

37
خورنا: شهردار شوشتر از آغاز نامگذاری خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر شوشتر خبر داد و گفت: خروجی تشکیل شورای نامگذاری نصب تابلوهای استاندارد نامگذاری خیابان‌ها و میادین است. آرش دُر اظهار کرد: شورای نامگذاری شوشتر در فعالیت گسترده‌ای خیابان‌ها و…
37
خورنا: عصر امروز با حضور مدیر عامل انجمن مسکن‌ساز ایران 20 واحد مسکونی محرومان در این شهرستان افتتاح شد. محمود جلودار عصر امروز در مراسم افتتاح 20 واحد مسکونی محرومان در شهرستان شوشتر و در جمع مسئولان شهری اظهار کرد:…
37
خورنا: بار دیگر شهر شوشتر را به دلیل آتش زدن بقایای مزارع برداشت شده گندم دود و دوده فراگرفت. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، آتش زدن مزارع گندم پس از برداشت به…