شهر رامهرمز

37
خورنا: دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان شهرستان رامهرمز گفت: سردخانه کافي در بيشتر شهرهاي استان از جمله رامهرمز صادرکنندگان محصولات کشاورزي و دامي را با مشکل مواجه کرده است. سیاوش فریدونی اظهار کرد: نبود سردخانه های کافی باعث ایجاد مشکلاتی…
37
خورنا: رئیس شورای شهر رامهرمز از ثبت نام 25 نفر جهت تصدی پست شهرداری این شهر خبر داد. رحمت اله کلانتر اظهار کرد: انتخاب اعضای شورای شهر هر چند با سازوکار سیاسی و برگزاری انتخابات همراه است اما در هدف…