شهر حر

خورنا: دانش آموزان شهر حر از شهردارشان تقاضا کردند که سرانه فضای سبز را افزایش دهد. به گزارش خورنا از شوش، چندی پیش فراخوان مسابقه مکتوبی از طرف شهرداری با عنوان  “اهداف پرداخت عوارض برای داشتن شهری آباد” در بین مدارس شهر منتشر شد. از میان مدارس شهر حر، دانش آموزان دبیرستان انبیاء موفق شدند چهار جایزه را کسب…
خورنا: بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان شوش، عبداعلی کثیر 985 رای ،ناصرکثیر با 916رای،جمیله آل کثیر با 904 رای،سید حمید موسویان با 881 رای ،علی آل کثیر با 876 رای به عنوان اعضای اصلی شهر حر انتخاب شدند.