شهر تاریخی شوش

خورنا: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای شهر تاریخی شوش خبر داد. افشین حیدری اظهار کرد: در سال جاری بخش زیادی از اعتبارات میراث فرهنگی خوزستان به شهر تاریخی شوش سوق داده شده است تا مشکلات این کهن شهر تاریخی تا حد زیادی برطرف شود. وی با اشاره به اینکه مرمت…