شهر آورد دارا و ندار

بسکتبال
مهدی چاروسایی خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خورنا :درحالی هفته سوم لیگ برتر بسکتبال  روز دوشنبه مورخ۲۶\۸\۹۳ برگزار میگردد که در این هفته…