شهر آورد دارا و ندار

مهدی چاروسایی خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خورنا :درحالی هفته سوم لیگ برتر بسکتبال  روز دوشنبه مورخ۲۶\۸\۹۳ برگزار میگردد که در این هفته از مسابقات یک شهرآورد حساس برگزار میگرد این شهرآورد حساس تقابل تیمهای پتروشیمی بندر امام ماهشهر وصنایع پتروشیمی ماهشهر میباشد اما شهرآورد امثال فقط در لفظ حساس میباشدودر عمل حساسیت خاصی ندار چون امثال…