شهر آورد دارا و ندار

مهدی چاروسایی خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خورنا :درحالی هفته سوم لیگ برتر بسکتبال  روز دوشنبه مورخ۲۶\۸\۹۳ برگزار میگردد که در این هفته از مسابقات یک شهرآورد حساس برگزار میگرد این شهرآورد حساس تقابل تیمهای پتروشیمی بندر امام…