شهر آزادی، احداث کتابخانه عمومی شهر آزادی، مسلم میرزاوند، رئیس کتابخانه های عمومی اندیمشک، شهر آزادی اندیمشک

خورنا- رئیس کتابخانه‌های عمومی اندیمشک از احداث یک باب کتابخانه عمومی در شهر آزادی این شهرستان خبر داد. مسلم میرزاوند اظهار کرد: در راستای توسعه امر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، کلنگ احداث کتابخانه عمومی در شهر آزادی مرکز بخش مرکزی…