شهر آباان

خورنا: شهردار آبادان انجام بازدیدهای میدانی از بخشهای مختلف شهری را سبب درک بهتر و بیشتر از ضعف ها و مشکلات موجود در محلات و سهولت در جهت برنامه ریزی جهت رفع آنان عنوان کرد. محمود رضا شیرازی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از منطقه شطیط به خبرنگار مهر گفت: در این بازدیدها که با استقبال خوب…