شهرک شهید مدنی

خورنا – فرماندار اندیمشک در بازدید از روند ساخت کارخانه و نصب تجهیزات کارخانه اریا استیل الوند گفت: ظرفیت های فراوانی برای ایجاد اشتغال در منطقه موجود است که همه برای استفاده از این ظرفیت ها بسیج شویم. حمید رضا گودرزی در حاشیه بازدید از این طرح گفت: این کارخانه بصورت مستقیم برای ۳۰۰ نفر و بصورت غیر مستقیم برای…