شهروند آباانی

37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر آبادان از اجرای طرح «هر شهروند آبادانی یک ناظر» طی روزهای آینده در این شهر خبر داد. حمید حنظل عیدانی اظهار کرد: با توجه به اینکه در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تمام مسئولان آن می‌دانند…