شهروندان بندر امام

خورنا: شهردار بندر امام خمینی (ره) گفت: اکثر قریب به اتفاق شهروندان بندر امامی از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری این شهر رضایت کامل دارند که این مسئله موجب افتخار و مباهات این مجموعه است. علی گلمرادی اظهار کرد: تحول صوت گرفته در اجرای پروژه‌ها در شهر بندر امام (ره) بسیار مشهود و ملموس است. وی تصریح کرد: چهره شهر بندر امام در دو سال اخیر به طور کلی تغییر پیدا کرده و پروژه‌های بسیار خوبی در این شهر بندری اجرا شده است. شهردار بندر امام خمینی (ره) با تأکید بر نهضت خدمت‌رسانی به شهروندان، افزود: مجموعه شهرداری بندر امام تمام اهتمام… در ادامه بخوانید