شهرهای مسکن فرهنگیان

خورنا: مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان پیش پرداخت اولیه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی فرهنگیان را به منظور خرید زمین در طرح جدید مسکن فرهنگیان دانست و گفت: ساخت مسکن فرهنگیان با حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت بازار برایشان تمام می‌شود. محمدرضا نظام‌آبادی با تاکید بر اینکه این طرح فرصت مناسبی برای مسکن دار شدن فرهنگیان است اظهار داشت:…