شهرهای خوزستان

37
خورنا: معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: عمران حاشیه های شهرها نیازمند اعتبارت زیادی است زیرا این مناطق در بدترین شرایط و با کمترین امکانات به سر می برند و سال هاست به دست فراموشی سپرده شده اند. به گزارش خبرنگار…