شهرهای جنوبی خوزستان

37
خورنا: آبادان و دیگر شهرهای جنوبی خوزستان در سالروز خجسته میلاد فرخنده حضرت امام علی (ع) روز سه شنبه غرق در شادی و سرور است. به همین مناسبت مردم موحد شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اروندکنار، مینوشهر و دیگر بخش های…