شهرستان کوت عبدالله

خورنا: کوت عبدالله در جنوب شرقی شهر اهواز از قدیمی ترین محلات اهواز کمتر از یک سال است که به مرکز شهرستان کارون تبدیل شده است. تغییر وضعیتی که موجی از اظهارنظرهای مخالف و موافق را به وجود آورد. منطقه کوت عبدالله جمعیت 150‌هزار نفری را در دل خود جای داده است و شامل 20 شهرک…