شهرستان تازه تاسیس حمیدیه

37
خورنا: شهرستان تازه تاسیس حمیدیه با برخورداری از تنها یک بازار سنتی، مشکلات ریز و درشت بهداشتی و مسافتی را برای شهروندان ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، شهروندان حمیدیه هر چند روز یکبار مسافتی حدود…