شهردرای اندیمشک

هم صدایی افسوس هوادران سرخ و شهرداری اندیمشک

خورنا : ( محمدامین جمشیدی – سرپرست حوزه ی خبری اندیمشک ) اندیمشک شمالی ترین شهر خوزستان پر افتخار با شناسنامه ای مملو از شور و حماسه … شهری که تاریخ , چهارم آذر را به عنوان سند مقاومت…
12
خورنا : به مناسبت اعياد سعيد شعبانيه شهروندان انديمشكي در پرداخت عوارض از تخفيف 20 درصدي بهره مند مي شوند. به گزارش خورنا از اندیمشک، اين حركت ارزشمند بنا به پيشنهاد آقاي شريفي مقدم شهردار انديمشك و موافقت شوراي اسلامي…