شهردای اندیمشک

12
خورنا: نشست مشترک سرپرست فرمانداری اندیمشک با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی در محل فرمانداری برگزار شد. نشست مشترک سرپرست فرمانداری اندیمشک با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی در محل فرمانداری برگزار شد. سرپرست فرمانداری اندیمشک در این نشست با تاکید…