شهردای اندیمشک

خورنا: نشست مشترک سرپرست فرمانداری اندیمشک با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی در محل فرمانداری برگزار شد. نشست مشترک سرپرست فرمانداری اندیمشک با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی در محل فرمانداری برگزار شد. سرپرست فرمانداری اندیمشک در این نشست با تاکید بر اینکه اجرای طرح‌های زودبازده در اولویت برنامه‌های فرمانداری در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی و اشتغال این شهرستان قرار دارد،…