شهردار کوت عبدالله

37
خورنا: محمد عبیاوی گفت: 99درصد ادارات مستقر در این شهرستان در حد صندلی ومدیر بوده وهیچ گونه اعتباری به آنها تاکنون داده نشده است به گزارش رهیاب نیوز شهردار شهر کوت عبدالله گفت:طبق همین جلسات استاندار…
37
خورنا: محمد عبیاوی با 9 رای موافق اعضای شورای شهر، شهردار کوت عبدالله شد. محمد عبیاوی صبح امروز با برگزاری جلسه انتخاب شهردار با 9 رای موافق اعضای شورای شهر، شهردار کوت عبدالله شد. در همین راستا مسعود اژدری نیز با…