شهردار کوت عبدالله

خورنا: محمد عبیاوی گفت: 99درصد ادارات مستقر در این شهرستان در حد صندلی ومدیر بوده وهیچ گونه اعتباری به آنها تاکنون داده نشده است به گزارش رهیاب نیوز شهردار شهر کوت عبدالله گفت:طبق همین جلسات استاندار خوزستان بر روی همین مطالب ومعضلات تاکید کرده که به ترتیب اولویت بندی شدند هرچند مشکلاتی دیگری هم گفته شد.
خورنا: محمد عبیاوی با 9 رای موافق اعضای شورای شهر، شهردار کوت عبدالله شد. محمد عبیاوی صبح امروز با برگزاری جلسه انتخاب شهردار با 9 رای موافق اعضای شورای شهر، شهردار کوت عبدالله شد. در همین راستا مسعود اژدری نیز با کسب پنج رای مخالف از سمت شهرداری برکنار شد. تا آمدن حکم رسمی شهردار جدید، ناصر جنادله از کارکنان شهرداری، سرپرستی…