شهردار مسجدسلیمان

خورنا: سیستم ویدئو کنفرانس و ارتباط ویدئویی برای اولین بار در شهرداری مسجدسلیمان عملیاتی شد . شهردار مسجدسلیمان در  گفتگو با خبرنگار خورنا در مسجدسلیمان، اظهار داشت: به منظور تسریع در امر پاسخگویی به ارباب رجوع و جلوگیری از تلف شدن وقت مسئولین دوایر مختلف شهرداری این سیستم نصب و راه اندازی شد .