شهردار شیبان

خورنا: شهردار شیبان در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر این شهر انتخاب شد. شهردار شیبان ظهر امروز در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر این شهر انتخاب شد. در این مراسم صالح عبدالهی سعیدی به عنوان شهردار این شهر معرفی و منصوب شد تا امور جاری شهر را بر عهده گیرد.