شهردار سیاه منصور دزفول

خورنا: طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، امید حیدری به‌عنوان نخستین شهردار سیاه منصور دزفول منصوب و معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول، طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، امید حیدری به‌عنوان نخستین شهردار سیاه منصور دزفول منصوب و معرفی شد. این مراسم معارفه شهردار سیاه منصور دزفول با حضور معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری…