شهردار سیاه منصور دزفول

37
خورنا: طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، امید حیدری به‌عنوان نخستین شهردار سیاه منصور دزفول منصوب و معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول، طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، امید حیدری به‌عنوان نخستین شهردار سیاه منصور…