شهردار سونگرد

خورنا: شرکت آب و فاضلاب خوزستان به دنبال انتشار خبری در مورد وضع آبگرفتگی در شهرستان سوسنگرد، درباره سخنان شهردار این شهر توضیحاتی را به خبرگزاری مهر ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری مهر،  روز 30 دی ماه امسال خبری با عنوان « سوسنگرد با مشکلات فراوانی در امور شهری و زیست محیطی روبروست » …