شهردار حر

خورنا: دانش آموزان شهر حر از شهردارشان تقاضا کردند که سرانه فضای سبز را افزایش دهد. به گزارش خورنا از شوش، چندی پیش فراخوان مسابقه مکتوبی از طرف شهرداری با عنوان  “اهداف پرداخت عوارض برای داشتن شهری آباد” در بین مدارس شهر منتشر شد. از میان مدارس شهر حر، دانش آموزان دبیرستان انبیاء موفق شدند چهار جایزه را کسب…