شهردار جدید چمران

خورنا: شنیده ها حاکی از آن است که قرار است رییس شورای شهر چمران سکانداری شهر داری این شهر را بر عهده بگیرد نادر حسن نژادیان پیش از این 6 سال به عنوان ریس و نائب ریس شورای شهر بوده…