شهردار جدید مسجدسلیمان

خورنا: خلیل حیدری را رای اکثریت آرا در شورای شهر به عنوان شهردار مسجدسلیمان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس از مسجدسلیمان، خلیل حیدری را رای اکثریت آرا به عنوان شهردار مسجدسلیمان انتخاب شد. حیدری به مدت چند سال ریاست شهرداری امیدیه دیگر شهر نفتی را بر عهده داشته است. پیش از این…