شهردار جدید رامشیر

37
خورنا: صبح امروز طی جلسه ای مسعود هزاریان به عنوان شهردار جدید رامشیر معرفی شد. به گزارش خبرنگار خورنا، در ابتدای جلسه رحیم قیم، رئیس شورای اسلامی شهر رامشیر اظهار داشت…