شهردار جدید بندر امام خمینی

رئیس شورای شهر بندرامام خمینی گفت: حبيب نصيري فر به عنوان شهردار بندرامام خميني(ره) با اكثريت آرا انتخاب و به زودي معارفه خواهد شد. داود مجدم اظهار کرد: جلسه رسمي شوراي شهر بندرامام برای انتخاب شهردار جدید…