شهردار تهران اصلاح طلب

خورنا: ‌منتخب مردم در شوراي شهر تهران، گفت: ‌با توجه به حضور حداكثري اصلاح‌طلبان در شوراي شهر طبيعي است كه شهردار آينده فردي از اصلاح‌طلبان خواهد بود. احمد حكيمي‌پور با اشاره به اينكه گزينه‌هاي متعددي براي شهردار آينده تهران داريم، اظهار كرد: هنوز برخي از اين گزينه‌ها تمايل خود را براي شهردار شدن اعلام نكرده‌اند، با…