شهردار بعدی تهران

37
خورنا: ‌منتخب مردم در شوراي شهر تهران، گفت: ‌با توجه به حضور حداكثري اصلاح‌طلبان در شوراي شهر طبيعي است كه شهردار آينده فردي از اصلاح‌طلبان خواهد بود. احمد حكيمي‌پور با اشاره به اينكه گزينه‌هاي متعددي براي…