شهردار ایذه

خورنا: پس از کش و قوس های فراوان مهندس مهران باباپور با اکثریت آرای اعضای شورای شهر ایذه، به عنوان شهردار ایذه انتخاب شد. به گزارش ایذه نیوز در جلسه ای غیر علنی در ساختمان شورای اسلامی شهر ایذه برگزار شد ،مهندس باباپور بعنوان منتخب سکاندار مدیریت شهری ایذه انتخاب شد. در این جلسه شهردار منتخب با سه رقیب خود برای…
خورنا: این روزها در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم و  امید فراوان داریم مردم آگاه و فهیم ایران اسلامی با درکی صحیح از رویدادها و اوضاع منطقه و جهان در روز رای گیری با حضوری گسترده در پای صندوق های رای دست به…