شهردار اندیمشک ، محمدرضا پاپی ، اندیمشک

خورنا:شهردار اندیمشک گفت: روزانه ۱۳۰ تن زباله در این شهر تولید شده که توسط نیروهای خدماتی نواحی چهارگانه شهرداری جمع‌آوری و حمل می‌شود. محمدرضا پاپی امروز اظهار کرد: روزانه بیش از ۱۳۰ تن زباله در این شهر تولید شده که این میزان زباله توسط  هشت کامیون جمع آوری و در جایگاه دفن زباله توسط شهرداری به صورت بهداشتی دفن می‌شود. وی…