شهردار آغاجاری

خورنا: اعضای شورای شهر و شهردار آغاجاری از محله های شهر بازدید کردند. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری اعضای شورای شهر و شهردار آغاجاری جهت آشنایی با محله ها شهر و رفع مشکلات عمرانی، بازدید حضوری از خیابان های شهر را در رئوس  برنامه های کاری خود قرار دادند.
خورنا: مشکلات شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجری با حضور نماینده مردم آقاجری در مجلس بررسی شد. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری جلسه ای در ساختمان شورای اسلامی شهر آغاجاری جهت بررسی پروژه های نیمه تمام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تشکیل گردید. در این جلسه محمد باقر شریعتی نماینده مجلس…
خورنا: شهردار آغاجاری در سمت خود ابقا شد. عبدالحسن زیدانی رئیس شورای شهرآغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری از انتصاب مجدد “ره انجام” به عنوان شهردار آغاجاری خبر داد. زیدانی افزود: پس از بررسی برنامه های مهندس ره انجام و با توجه به مدت کوتاه فعالیت ایشان و تغییرات چشمگیری که در حوزه…
خورنا: شهردار آغاجاری گفت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم. علیرضا ره انجام در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری اظهار داشت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم و انتظار داریم شرکت های مستقر در منطقه به کمک…