شهردار آبادان درباره منطقه آزاد اروند

37
خورنا: شهردار آبادان گفت: دولت طرح افزایش محدوده منطقه آزاد اروند را آسیب‌شناسی کند. محمودرضا شیرازی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان، الحاق شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند را به…