شهردار آبادان درباره منطقه آزاد اروند

خورنا: شهردار آبادان گفت: دولت طرح افزایش محدوده منطقه آزاد اروند را آسیب‌شناسی کند. محمودرضا شیرازی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان، الحاق شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند را به مردم این دو شهر تبریک گفت و اظهار کرد: در کنار مزایای فراوان این طرح از دولت انتظار داریم آسیب…