شهردار آبادان ابقا می شود

خورنا: یک عضو فعلی و متخب دوره جدید شورای اسلامی شهر آبادان از ابقای شهردار آبادان در سمت خود خبر داد. سید فیاض موسوی افزود: به منظور جلوگیری از هرگونه اظهار نظر و دخالت گروه ها و جناحهای مختلف در تحمیل و یا انتخاب شهردار جدید که این روزها رونق یافته در گفتگوهای صورت گرفته با اعضای جدید شورای اسلامی…